MELANGEN EN BRANDEN DOOR ATTIBASSI BENELUX

 

Om de smaak in het kopje constant en perfect te houden, kiest Attibassi telkens weer de beste koffiesoorten en worden de onderlinge verhoudingen aangepast. Attibassi melangeert de zuivere Arabica koffiebonen vóór en niet na het branden. Zo worden koffiesoorten met gelijke kenmerken gemelangeerd en vervolgens gebrand volgens dezelfde ontwikkelingsgraad. Het melangeren van koffie is een kunst die moet leiden tot een harmonisch geheel.

Attibassi strenge controleproces begint op het moment van de teelt in de landen van herkomst, waar Attibassi deskundigen opletten op de zorgvuldige selectie van de beste koffiebonen en de verificatie van de naleving van vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen. Om de consistentie in geur en smaak te garanderen.

Bij aankomst in Bologna worden de zakken geteld, op de transportband gezet en geopend. De koffiebonen worden geselecteerd in de schudzeef, een grote zeef die het afval eruit haalt. Een stofzuiger zuigt de kleinste voorwerpen op en een magnetische scheider verwijdert eventuele metalen deeltjes. Tot slot zijn er bi-chromatische machines die iedere boon bestuderen en de onrijpe of gegiste exemplaren verwijderen. Een kopje espresso bevat vijftig koffiebonen. Eén slechte boon is al genoeg om dit te ruïneren.

Om de beste eigenschappen van koffie bonen te extraheren, moeten zij worden verhit tot zeer hoge temperaturen (200-240°C) en moeten gelijkmatig geroosterd, zonder verbrand, worden. Geavanceerde elektronische apparatuur stelt continue monitoring van dit proces in staat. Het wordt uitgevoerd naar aanleiding van de opgegeven “roostercurve” gedefinieerd voor de koffie. De boon geeft koolstofdioxide af, een proces dat tot enkele dagen na de branding kan voortduren. Als de behandelingstijd te lang duurt, worden de vluchtige bestanddelen die de koffie zijn specifieke aroma geven vernietigd en verarmt de koffie: door verlenging van de brandingstijd verschuift het evenwicht tussen zuur en bitter. Zo blijven de beste aroma’s intact en de koffie beschermd.